ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งวันและเวลาเปิดทำการใหม่

โดย admin
 วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 17:07 น.
 558
          สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด ขอแจ้งกำหนดวันเปิดทำการของสหกรณ์
เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอแนวทางเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 โดยยึดหลัก ชีวิตและสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ
          บัดนี้ สถานการเริ่มคลี่คลายลงแล้ว เพื่อให้การดำเนินธุรกรรมของสหกรณ์สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดทำการใหม่เป็นวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ระหว่างเวลา09.30-15.30 น. จนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป