ข่าวประชาสัมพันธ์


โดย admin -  วันที่ 23 มิ.ย. 2564 เวลา 18:00 น.

*** โครงการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ...โดย admin -  วันที่ 09 เม.ย. 2564 เวลา 15:49 น.

กำหนดวันหยุดทำการสหกรณ์


โดย admin -  วันที่ 17 ม.ค. 2564 เวลา 13:46 น.

ผู้สมัครกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2564

ผู้สมัครกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 https://drive.google.com/drive/folders/1ChP-R-...


โดย admin -  วันที่ 16 ม.ค. 2564 เวลา 17:24 น.

ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 รายงานผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...
โดย admin -  วันที่ 01 ก.ย. 2563 เวลา 12:09 น.

ประกาศ!! เรื่อง กำหนดวิธีการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ (สะสมทรัพย์)

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง กำหนดวิธีการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ...


โดย admin -  วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 17:07 น.

ขอแจ้งวันและเวลาเปิดทำการใหม่

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด ขอแจ้งกำหนดวันเปิดทำการของสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ...


อัลบั้มภาพ