ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มาตรการช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดย admin
 วันที่ 30 เม.ย. 2563 เวลา 16:29 น.
 286
มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ดังนี้
          มาตรการที่ 1 เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าผู้ติดเชื้อ สมาชิก 5,000 บาท สมาชิกสมทบ 3,000 บาท วงเงินช่วยเหลือ 500,000 บาท
          
มาตรการที่ 2 พักชำระหนี้เงินต้น 6 เดือน (ตามความสมัครใจ)