ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย admin -  วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 17:07 น.

ขอแจ้งวันและเวลาเปิดทำการใหม่

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด ขอแจ้งกำหนดวันเปิดทำการของสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ...


โดย admin -  วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 17:55 น.

ประกาศ ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับการลงทุนของสหกรณ์ ในบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)-THAI

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด ฉบับที่ 4/2563 เรื่อง ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับการลงทุนของสหกรณ์ ...


โดย admin -  วันที่ 30 เม.ย. 2563 เวลา 16:29 น.

ประกาศ มาตรการช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ดังนี้ ...


อัลบั้มภาพ