ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ!! เรื่อง สหกรณ์เปิดทำการตามปกติ

โดย admin
 วันที่ 04 มี.ค. 2564 เวลา 13:58 น.
 373
          ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด ได้แจ้งกำหนดวันเปิดทำการของสหกรณ์ฯ เป็นวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้ผ่อนคลายลงแล้ว
          สหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งการเปิดทำการทุกวันตามปกติของทางราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป